Laen...
Sündmuste kalender

Tallinna Kultuuriamet müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras Tallinna Filharmooniale kuuluvad järgmised muusikainstrumendid:

 

  • Tšello, Aare Suss Moskva 1996, alghinnaga 4000 eurot (hind koos käibemaksuga);
  • Vioola, Lev Gorškov, alghinnaga 6000 eurot (hind koos käibemaksuga);
  • Kontrabass, E. Wunderlich, alghinnaga 5900 eurot (hind koos käibemaksuga).

Muusikainstrumentidega tutvumiseks võtta ühendust telefonil 514 7412.

Pakkumisel osalemiseks on vaja tasuda Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse kontole EE311010220061053015 tagatisraha 5% enampakkumise alghinnast (viitenumber 5227050050050317) või esitada tagasivõtmatu pangagarantii nimetatud summa ulatuses. 

Pakkumused esitada hiljemalt 6. juuniks 2019 kella 12.00-ks Tallinna Kultuuriametile Vabaduse väljak 10 (VII korrus, ruum 714) kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Tšello pakkumus“, „Vioola pakkumus“ või „Kontrabassi pakkumus“

Pakkumus peab sisaldama:

  • füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht;
  • juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht;
  • nõusolek osta võõrandatav linnavara enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
  • sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (pakkumus); 
  • pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;
  • juriidilise isiku puhul äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja linnavara omandamise ning pakkumusele alla kirjutanud isikule volituste andmise kohta.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles ning pakkumissumma eurodes. Pakkumusele lisatakse tagatise olemasolu tõendavad dokumendid.

Pakkumused avatakse 6. juunil 2019 kell 12.05 Tallinna Kultuuriametis Vabaduse väljak 10.

Enampakkumise võidab osaleja, kes teeb kõrgeima pakkumuse.

Enampakkumise võitjale saadetakse linnavara võõrandamise lepingu projekt ja tähtaeg müügihinna tasumiseks. Linnavara antakse üle peale lepingu sõlmimist ja müügihinna tasumist. Ostja tasub kõik vara omandi üleandmisega kaasnevad kulud.

Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest sõlminud linnavara võõrandamise lepingut, on võõrandamise korraldajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine.

Kui enampakkumise võitja süül jääb võõrandamise leping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.

Loe vanemaid uudiseid