Laen...
Sündmuste kalender

Eesti Nüüdismuusika Keskuse, Tallinna Filharmoonia ja Arvo Pärdi keskuse koostöös toimub 17. ja 18. novembril Tallinnas rahvusvaheline konverents, mille eesmärk on arutada varajase ja uue muusika seoste üle tänapäevases kultuurikontekstis. Et mõista vanamuusika kultuuriloolist rolli ja tõmmata paralleele tänapäevaste esitusviisidega, teeme konverentsil tagasivaade ka 45 aasta eest, 1978 aasta novembris toimunud esimesele varajase ja nüüdismuusika festivalile Tallinnas. Sellel festivalil rõhutati Eestis esimest korda sidet varajase  ja uue muusika vahel. 

’Uus’ ja ’vana’ ei määratle sugugi ainult muusika loomisaega, pigem vihjavad need sõnad paljukihilisele esteetilisele programmile. Millal ja miks on hakatud rääkima „uuest muusikast“? Kas ajalooteadlik esituspraktika tõepoolest püüab restaureerida ajaloolist helikultuuri? Ja milline on sellise esituspraktika suhe interpretatsioonikunsti traditsioonidega?

Lisaks heliloojate, interpreetide ja muusikateadlaste ettekannetele avame mineviku kunstipärandi tõlgendamise arutelu laiemal kultuuri- ja humanitaariaväljal. Diskussiooniküsimused puudutavad autentsust, ajastutruud stilistikat ja erinevate ajastute esteetikat. Üks keskne teema on arutelu nö ajastutruu esituse tähtsusest või tähtsusetusest. Sarnane diskussioon on tänaseks jõudnud ka nüüdismuusika valdkonda.

Konverentsi esimesel õhtul kell 19 esitab legendaarne  ajalooliste keelpillide virtuoos  ja dirigent Sigiswald Kuijken Mustpeade maja valges saalis nõudliku soolokava Bachi teostest. Tegemist on harukordse võimalusega kohtuda silmast silma elava legendi ja erudiidiga ning naasta Johann Sebastian Bachi teoste interpretatsiooni ajastutruudele lätetele. Teisel konserdiõhtul, 18. novembril kell 18 panevad samas kohas seljad kokku Islandi varajase muusika ansambli “Afekt” liige Halla Steinunn Stefánsdóttir ning erinevad interpreetide koosseisud Eestist (Barokkorkester, Taavi Kerikmäe, anna-Liisa Eller, U: jt). Ladudes ühe kontserdi raames meie ette muusikalise aja erinevaid kihistusi, joonistatakse välja aja kihilisi struktuure ja luuakse lineaarse aja mõistet avardavaid uusi tähendusvälju nii varajase kui nüüdismuusika mõtestamiseks. Kõrvuti, vaheldumisi ja koos kõlavad varajane ja nüüdismuusika, akustiline ja elektrooniline muusika. Sarnane ja erinev.

Loe vanemaid uudiseid