Laen...
Sündmuste kalender

Virtuaalne muusikatund dirigent Tõnu Kaljustelt ja Tallinna Kammerorkestrilt

 Hea huvijuht ja muusikaõpetaja!

Tallinna Filharmoonia kingib kõikidele koolidele 30-minutilise virtuaalse muusikatunni, mida saate omal valikul kasutada kas muusikatunni läbiviimisel või materjalina distantsõppe perioodil. 

Tund sisaldab meeleolukaid tutvustavaid vahetekste dirigent Tõnu Kaljustelt ja lühikest kontserti Tallinna Kammerorkestrilt.

 

 

Tallinna Kammerorkestri virtuaalne muusikatund

Lektor: TÕNU KALJUSTE

Muusika: TALLINNA KAMMERORKESTER

Tunni  pikkus: 30 minutit

Sobib kasutamiseks õppetöös üldhariduskoolide õpilastele alates 5. klassist.

Sissejuhatus tundi:

18. sajandil õitses Tallinn jõuka Euroopa kaubalinnana ning Vene tsaari Peeter I eestvedamisel rajati Kadrioru loss ja park. Vanalinna ja mere vahel kitsukesel maaribal kujunes just sel ajal välja Kalamaja piirkond. Tollase Tallinna linnapilt võis olla üsna sarnane Saksa suurlinnades nähtule, mille põhjal hilisbaroki helilooja G. F. Telemann (1681–1767) kirjutas avamäng-süidi “Rahvad” (Völker-Ouverture), iseloomustades eri rahvusi: türklasi, šveitslasi, moskoviite, portugallasi, ja lisaks veel nende hobuseid (nii reipaid kui ka vaevatuid).

 

Reisimine on olnud aastasadade jooksul linlikule elustiilile omane. Täna, oodates koroona-pandeemia tõttu suletud piiride avanemist, tasub meenutada, et see ei ole pelgalt turism ja kaubandus, mille vastu välismaale, sealhulgas Lätti  sõites huvi tunda.  Eesti helilooja Tõnu Kõrvits (s 1969) pühendas oma kõige värskema teose “Passacaglia” Läti rahvusvaheliselt tuntuimale heliloojale Pēteris Vasksile (s 1946). Tund annab võimaluse kuulata, kuidas interpreteerib Kõrvits Vasksi, kelle loomingus on olulisel kohal ürgne loodus, rahvamuusika ja Läti ajaloo teemad.

  

Tunni raames toimub kontsert:

 

Tallinna Kammerorkester dirigent Tõnu Kaljuste juhatusel esitavad kaks teost eri ajastutest.

 

Kavas:
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681–1767) Avamäng-süit “Rahvad” (Völker-Ouverture)

Avamäng / Ouverture

  1. ja 2. menuett / Menuet 1 & 2

Türklased / Les Turcs

Šveitslased / Les Suisses

Moskoviidid / Les Moscovites

Portugallased / Les Portugais

Komberdajad ja jooksjad / Les Boiteux & Les Coureurs

  1. TÕNU KÕRVITS (s 1969) “Passacaglia” (austusavaldus Pēteris Vasksile)

Esitajad:

Tallinna Kammerorkester

Asutatud 1993, on Eesti üks esinduskollektiive ja Eesti ainus püsikooseisuline keelpilliorkester. Orkester on äratanud tähelepanu oma kunstiliselt terviklike kavade, stiilitundliku musitseerimise ja kõrgetasemelise interpretatsioonikunstiga niii Eestis kui maailmas. Esinetud on Aasias, Ameerikas ning kõigil Euroopa suurematel kontserdilavadel. Orkestri repertuaaris on esindatud nii baroki-, klassitsismi- kui romantismiajastu muusika; oluliseks osaks on 20. ja 21. sajandi heliloojate looming, sealhulgas vähemtuntud teosed ja uudisteoste esiettekanded. Orkester koosneb hinnatud keelpillimängijatest, kes astuvad regulaarselt üles ka solistide ja kammermuusikutena.

Tõnu Kaljuste

Rahvusvaheliselt hinnatud koori- ja orkestridirigent. Stiilitundliku musitseerimise ja kõrge interpretatsioonitaseme poolest on ta pälvinud tähelepanu nii Eestis kui ka rahvusvahelisel muusikaareenil. Mitmekordne Grammy nominent, erinevate auhindadega pärjatud. 2014. aasta Grammy laureaat Arvo Pärdi autoriplaadi „Adam’s Lament” eest (plaadil on kaasategev Tallinna Kammerorkester). Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri asutaja ning olnud ka Rootsi Raadio audirigent. Teinud koostööd teinud mitmete Põhja- ja Ida-Euroopa modernismi suurkujudega (Schnittke, Kurtág, Penderecki, Rautavaara) tõestanud end eesti heliloojate Arvo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri, Veljo Tormise ja Heino Elleri loomingu suurepärase asjatundja ja tutvustajana. Temaga seostuvad Eesti kultuurimaastikul olulised sündmused Nargenfestival, Kreegi päevad ja Pärdi päevad. Kaljuste teeb ka tihedat koostööd Läänemere festivaliga Stockholmis.